Skip to main content

Adatvédelmi szabályzat

Jelen dokumentum tartalmazza a Silverhand Hungary Kft. mint szolgáltató tájékoztatását a silverhand.hu honlapon megvalósuló adatkezelésekkel kapcsolatban.

Elérhetőségeink: Silverhand Hungary Kft.

Cím: 1054 Budapest Honvéd u 8. 1/2

E-mail cím: munka@silverhand.hu

Telefonszám: + 36 70 883 53 22

Fő tevékenységi körünk a munkaerő közvetítés, amely több módon is megvalósulhat. Egyrészt Ön a silverhand.hu oldalon jelentkezhet meghirdetett álláshirdetésre, másrészt 3. személy általi ajánlás alapján adott álláshirdetéssel, avagy Facebook profilunkra kihelyezett hirdetésre jelentkezéssel.

Amennyiben Ön a honlapunkon jelentkezik egy álláshirdetésre, akkor kötelezően (csillaggal jelölt) nevét, email címét szükséges megadni számunkra a honlapunkon keresztül a Kapcsolat menüpontban. Ez esetben az adatkezelés elengedhetetlen a közvetítés teljesítéséhez. A telefonszám, vagy az önéletrajz küldése nem kötelező, választható.

Amennyiben mi keressük fel Önt, hozzájárulását követően szintén nevét, email címét és a pozíció betöltéshez szükséges CV-jét kell megadni számunkra, ha érdekli az álláslehetőség.

A közvetítés keretében első körben mi végzünk előszűrést a beküldött önéletrajz alapján, ezt követően a kiválasztott és elkészített (lefordított) profilok továbbításra kerülhetnek az állást meghirdető munkáltató számára.

Amennyiben a munkáltató neve a honlapon nincs feltüntetve adott álláshirdetéshez, a munkáltató kilétéről kérésére tájékoztatjuk, hogy tisztában legyen azzal, hogy hova kerülnek át jelentkezési adatai.

Amennyiben Ön adatbázisunkban már szereplő jelentkező, és mi keressük meg a jelentkezés lehetőségével, megkeresésünkben fogjuk tájékoztatni, hogy kihez továbbítanánk adatait, amennyiben Önt az álláshirdetés érdekli.

Amennyiben a közvetített pozícióban (szinte mindig) feltétel idegen nyelv ismerete, egyes nyelvek tesztelését megbízott partnerünk végzi, akinek az Ön elérhetőségei adatait (név, email cím, telefonszám), a tesztelés lefolytatása végett továbbítjuk.

Milyen személyes adatok gyűjt és használ fel a Silverhand Hungary Kft?

Rendszerint gyűjtött személyes adatok körébe tartozik a teljesség igénye nélkül:

 • az Ön neve, születési helye és ideje, elérhetőségei és végzettségei (oktatás, tanfolyamok és szakmai gyakorlatok), és az önéletrajzban említett más adatok;
 • ha Ön lép kapcsolatba velünk, a levelezésről esetenként nyilvántartást vezetünk
 • az Önre vonatkozó vélemények azon alkalmazottaktól és harmadik személyektől, akikkel vagy akik számára Ön dolgozott, és más értékelési adatok; amennyiben Ön ad visszajelzést másokról, rendszerint ezt is megőrizzük és ez is Önre vonatkozó személyes adat (ez végül is az Ön véleménye);
 • személyes adatokat gyűjthetünk rendszereink használatakor, (a teljesség igénye nélkül) ideértve az IP-címet, böngészőt, időbélyeget, országforgalmi adatokat, helymeghatározó adatokat, webnaplókat és más kommunikációs adatokat, valamint az elért erőforrásokat. Ezek az adatok megkönnyítik rendszereink jövőbeli használhatóságát;
 • fogyatékosságára vonatkozó adatok és az Ön számára a munkahelyen szükséges kiigazítások;
 • amikor munkába áll partnereinknél (munkáltatók), gyűjtjük a következőket is:

  • az Ön neme, állampolgársága, személyazonosító okmányainak másolata, lakcímkártya, a munkavégzés helyére vonatkozóan munkavégzési jogot igazoló iratok (vízumok, munkavállalási engedélyek, stb.); – ezeket mind e-mailben kérjük be, nem nyomtatjuk őket, emailben továbbítjuk őket.
  • bérszámfejtési adatok (amennyiben megküldik a partner cégek, nem jellemző, csak ha kérjük), így az Ön bankszámlájának adatai, társadalombiztosítási száma, adószáma és hivatkozási számai, fizetésére és juttatásaira vonatkozó adatok
  • utazási információ (utazási adatok, útlevélszám, kiadások) az utazási tárgyú összes tevékenység letárgyalása, megszervezése és beszerzése (például repülőjegy-, vonatjegy) és az utazási költségek megtérítése céljából; – ezen utazási információk rajtunk átfutnak, de cégünk nem intéz repülőjegyet, vonatjegyet, nem foglalkozik azok foglalásával, megvásárlásával.
  • fényképek és videofelvételek az Ön részvételével zajló interjúkról, nyílt napokról vagy hasonló alkalmakról (ahol Önnek lehetősége van a fénykép vagy videofelvétel készítése ellen tiltakozni); valamint
  • egyes esetekben gyűjtünk különleges személyes adatokat (pl. az Ön egészségi állapotára vonatkozó adatokat).

Rendszereink/folyamataink fejlesztése és tökéletesítése; ez főként új informatikai rendszerek és folyamatok esetében fordul elő, hogy az Ön adatait fel lehessen használni az említett új informatikai rendszerek és folyamatok tesztelésére, ha a mesterséges adatok nem tudják teljes mértékben az új informatikai rendszer működését bemutatni;

Tanulmányok és statisztikai és analitikai kutatás lefolytatása, például a vezető ügyfeleinkhez történő kiközvetítése eredményességének az egyes üzleti szektorok és földrajzi területek szerinti összehasonlítása, és az azonosított eltéréseket esetlegesen befolyásoló tényezők azonosítása;

Harmadik személyek részére történő adatszolgáltatás (lásd később);

Adott esetben jogszabályi kötelezettség teljesítése;

Amikor Ön partnerünknél munkába áll:

 1. a munkaszerződése vagy megbízási szerződése, illetve a munkaviszonyra és közöttünk lévő más szerződéses jogviszonyra vonatkozó szerződés betartása;
 2. általánosságban a tehetségek nyilvántartásának és kezelésének javítása (munkaerő-elemzés céljára is);
 3. az emberek, telephelyek, rendszerek és eszközök biztonságának javítása és védelme;
 4. belső szabályzatok és eljárások betartásának monitorozása;
 5. a kommunikáció és a Silverhand csoport által használt más rendszerek irányítása (ideértve a belső elérhetőségek adatbázisait);
 6. incidensek és panaszok kivizsgálása és azokra történő reagálás;
 7. a rendőrség, kormányzati vagy szabályozó szervek által folytatott vizsgálatok során a kötelezettségek és jogok betartása és együttműködés;
 8. képzéseken készült fényképek és videofelvételek esetében a képzés megtörténtéről és tartalmáról való belső beszámolás (például belső frissítések során), és a hasonló rendezvények belső és külső népszerűsítése; vagy
 9. a vállalkozás vagy a vállalat egészét vagy egy részét érintő olyan potenciális vagy tényleges adásvételben vagy közös vállalkozásban való részvétel, amelyben a Silverhand csoport valamelyik tagvállalata részt kíván venni.

Adatvédelemmel kapcsolatban közvetlenül a következő címre is lehet írni: rodo@silverhand.sk

 

 

Mit mond a jog erről?

A jogszabály előírja számunkra, hogy az Önről tárolt adatok kezelésének jogszabályban rögzített oka legyen.

Amennyiben Ön a Silverhand Hungary Kft – n keresztül dolgozik, a személyes adatok e célokból történő kezelése olyan adatkezelési okon alapul, mint az érintett által kötött esetleges szerződés teljesítése, a jogi vagy szabályozói kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatkezelés, illetve az adatkezelés a Silverhand Hungary azon jogos érdekében szükséges, hogy anélkül gyakorolhassa saját vállalkozás folytatására vonatkozó alapvető jogát, hogy ez indokolatlanul érintené az Ön érdekeit vagy alapvető jogait és szabadságait . Amikor az adatkezelés a Silverhand jogos érdekében szükséges, biztosítjuk, hogy az adatkezelés olyan módon történjen, hogy jogos érdekeink jelentősebbek a magánszemély érdekeinél. Más okból csak az Ön hozzájárulásával kezelünk személyes adatot (további adatkezelési ok).

Át kell adnia a kért személyes adatokat?

Személyes adatainak átadása ahhoz szükséges követelmény, hogy Önnel Mi és partnereink szerződést köthessenek vagy azt fenntarthassák. Ezért Ön köteles megadni részünkre személyes adatait.

Ha nem adja meg személyes adatait nekünk, vagy nem tudjuk fenntartani a munkaviszonyt, vagy nem vehet részt egyes folyamatokban, mint a visszajelzés vagy karrierfejlesztés (ami lehet, hogy az Önnel kötött szerződésünknek sem felel meg).

Személyes adatait teljesen emberi beavatkozás nélkül kezeljük?

Igen.  A Silverhand Hungary automatizált rendszereket/folyamatokat és automatizált döntéshozatalt (mint a profilalkotás) alkalmaz a kért szolgáltatások Ön és ügyfeleink részére.  Például amikor ügyfeleink egy munkakörre jelölteket keresnek, automatizált kritériumokkal keresést végezhetünk jelöltlistánkban az előszűrt lista elkészítéséhez.

Meddig tárolják személyes adataimat?

Cégünk az Ön személyes adatait a munkaviszony megszűnésétől számított több évig tárolhatja (és az adatok típusától függően arra bizonyos körülmények között köteles is).   Általában 7 évig őrizzük az adózással és a munkaszerződéssel, pénzügyi kérdésekkel kapcsolatos adatokat (ideértve a bérszámfejtési adatok és kifizetési adatokat, stb.), más személyes adatokat pedig 2 évig. A különleges személyes adatokat csak az ésszerűen szükséges ideig őrizzük.

Továbbítjuk személyes adatait harmadik személyeknek?

Amint fentebb említettük, általában átadjuk az Ön adatait harmadik személyeknek. Ez a fenti célok elérése érdekében történik. Erre a következő körülmények között kerülhet sor (a felsoroltak nem minden példája van érvényben és használatban cégünknél jelenleg, de a jövőben bekövetkezhető változások miatt felsoroljuk:

 • Beszállítóink részére. Megbízhatunk például egy beszállítót az adminisztratív és operatív feladatok ellátására, az Önnel fennálló jogviszony támogatására. A beszállító(ka)t szerződéses és más jogi kötelezettségek terhelik az Ön adatainak titokban tartására és az Ön magánéletének tiszteletben tartására, és csak azokhoz az adatokhoz férhetnek hozzá, amelyekre feladatuk ellátásához szükségük van; ezek a beszállítók rendszerint informatikai beszállítók (akik informatikai rendszereinket, köztük az Ön adatai vonatkozásában hoszting és támogatási szolgáltatásokat nyújtanak), ingatlankezelő vállalatok (amelyek épületeink fizikai biztonságáról gondoskodnak, és ezért ismerniük kell Önt, hogy beengedhessék az épületbe), HR vonatkozású szolgáltatók (akik nevünkben a bérszámfejtést vagy a juttatások nyújtását végzik, mint amilyen a vezetők és munkatársak számára szolgáló irodai menza vagy büfé), utazás szolgáltatók (amelyek a vezetők vagy munkatársak utazásait bonyolítják vagy szervezik) vagy háttérirodai pénzügyi és számviteli szolgáltatók (amelyeknek a fizetendő számlák és vevőkövetelések kezeléséhez szükséges lehet a vezetők és munkatársak adatainak kezelése).
 • A Silverhand csoport más országbeli tagvállalatai részére. Ezek lehetnek az Európai Unióban vagy azon kívül; a csoport egyes tagjai más-más feladatokat látnak el és ezért az Ön adatai különböző okokból kerülhetnek velük megosztásra:

  • az adatokat megosztjuk a Silverhand csoport azon tagjaival, amelyek globálisan informatikai feladatokat látnak el a Silverhand tagvállalatok számára;
 • Ügyfeleinknek/jövőbeli munkaadóknak: megosztjuk az Ön adatait azon ügyfeleinkkel, akik az Ön érdeklődésére számot tartó állásokat/megbízásokat kínálnak vagy akik érdeklődnek az Ön profilja iránt, kollégák esetében erre ügyfeleknél végzett helyszíni munka esetében kerülhet sor. Őket irányunkban és Ön felé is szerződéses és más titoktartási kötelezettségek terhelik az Ön adatai tekintetében;
 • Megosztjuk az Ön adatait kormányzati szervekkel, rendőrséggel, szabályozó szervekkel vagy bűnüldöző szervekkel, ha megítélésünk szerint ez jogszabályi kötelezettségünk vagy erre felhatalmazásunk van, illetve ez helyénvaló; valamint
 • Az összeolvadás, szétválás, szolgáltatóváltás vagy más üzleti tranzakció keretében végzett átvilágítás (vagy a végrehajtás) részeként előfordulhat, hogy közölnünk kell az Ön adatait a leendő eladóval vagy vevővel, az új szolgáltatóval és azok tanácsadóival.

Továbbítjuk adatait az Európai Unión kívülre?

Az Ön adatainak továbbítása és feldolgozása történhet egy vagy több, az Európai Unióban vagy azon kívül található országban.

Csak olyan EU-n kívüli országba továbbítunk felhasználói adatokat, amely az Európai Bizottság véleménye szerint megfelelő védelmi szintet nyújt a felhasználónak (ezen országok listája itt érhető el: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm), vagy ahol a Silverhand csoport megfelelő biztosítékokat rendszeresített a felhasználói adatok védelmének biztosítására (amihez rendszerint az Európai Bizottság által jóváhagyott adattovábbítási mintaszerződéseket használjuk, ezek az alábbi címen érhetőek el: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/index_en.htm)

Milyen jogok illetik meg?

 • A felhasználói személyes adatokhoz való hozzáférés és azokról másolat kérésének joga:

Ön jogosult annak igazolását kérni, hogy bármely személyes adatát kezeljük. Amennyiben igen, hozzáférhet személyes adataihoz, és az azok feldolgozása módjára vonatkozó egyes információkhoz. Egyes esetekben kérheti tőlünk adatainak elektronikus másolatát. Ha van önkiszolgáló rendszer, nyomatékosan javasoljuk annak használatát és a frissítések saját kezű elvégzését.

 • A felhasználói személyes adatok kijavításának joga:

Ha igazolni tudja, hogy az Önre vonatkozóan tárolt valamely személyes adat helytelen, kérheti az adatok frissítését vagy ennek hiányában azok törlését.

 • Az elfeledtetéshez való jog vagy a törléshez való jog:

Ha más okból az adatokat nem kell megőriznünk vagy kezelnünk, kérheti az adatkezelés megszüntetését vagy korlátozását vagy a személyes adatok törlésé (minden adat vagy egyes adatok tekintetében).

 • Tiltakozás joga

Amennyiben az Ön adatainak a vállalat általi kezelése a vállalat jogos érdekén alapul (és más adatkezelési ok nem áll fenn) vagy direkt marketinghez kapcsolódik, jogosult az adott helyzetre utalással adatainak a vállalat általi kezelését megkifogásolni.

Ha bármelyik jogot gyakorolni kívánja, küldjön e-mailt a munka@silverhand.hu címre
Amikor e-mailben kéri e jogok gyakorlását, azt megelőzően cégünk felkérheti Önt személyazonosságának igazolására.

Végül Ön jogosult a lakóhelye vagy munkahelye szerint illetékes adatvédelmi hatóságnál panaszt benyújtani, ha úgy véli, hogy adataival kapcsolatban probléma merült fel.

Végzünk bármiféle monitoringot?

A Silverhand a jogszabályban megengedett mértékig fenntartja a jogot az informatikai rendszereiben tárolt vagy feldolgozott adatok elérésének, felhasználásának és tartalmának ellenőrzésére, monitorozására és nyilvántartására.

Mi a helyzet az adatbiztonsággal a Silverhand rendszereinek használatakor?

Ön felel a Silverhand rendszerekbe való bejelentkezési adatainak, különösen a tőlünk kapott vagy választott jelszó biztonságáért. Ezek a bejelentkezési azonosítók saját használatra szólnak. Azonosítóit vagy fiókadatait mással nem oszthatja meg.

Hogyan léphet velünk kapcsolatba?

Ha az adatvédelmi nyilatkozattal kapcsolatban kérdései vagy aggályai vannak, vagy bővebben érdekli adatai védelmének mikéntje (például ha azokat Európán kívülre továbbítjuk, vagy a vállalati adatvédelmi felelőssel szeretne kapcsolatba lépni, küldjön e-mailt a munka@silverhand.hu címre. 

Hogyan kezeljük az adatvédelmi tájékoztató nyilatkozat módosításait?

E nyilatkozat feltételei időnként megváltozhatnak. A nyilatkozat minden lényeges megváltozásáról megfelelően értesítjük a felhasználót, vagy ezen a webhely vagy pedig a felhasználó más kommunikációs csatornán történő értesítésével.

International Recruiting Experts